» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته قرائت ترتیل)

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

عاطفه ناصح دانشگاه پیام نور واحد شفت
اول

مریم فتحی زاده دانشگاه فرهنگیان قم
دوم

رقیه حسنلو دانشگاه علامه طباطبائی
سوم

97/09/29