» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

اعظم تدین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اول

فاطمه سادات میرهاشمی دانشگاه علامه طباطبائی
دوم

فاطمه بازداد خیبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
سوم

97/09/30