» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته سبک زندگی ایرانی اسلامی )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

هادی روانان دانشگاه فرهنگیان مشهد
اول

زهرا سعیدی ابواسحاقی دانشکده علوم قرآنی دولت آباد  اصفهان
دوم

فاطمه معصومی دانشگاه فرهنگیان قزوین
سوم

97/09/30