» » برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -خواهران ( رشته مفاهیم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

بی بی سادات رضی بهابادی

دانشکده الهیات دانشگاه مشهد

 اول

2

نیره جاویدانی

دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

دوم

3

انسیه رضا زاده

دانشگاه تهران

سوم

96/10/5