» » برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -برادران ( رشته قرائت)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
جهانبخش فرجی
صنعتی شریف
اول
2
علی حق پناه
تربیت معلم
دوم
3
عزت ا... محبی
علوم پزشکی تهران
سوم
4
علی اکبر ملکشاهی
تربیت مربی سپاه
چهارم
5
محمد رضا جنتی
تهران
پنجم

96/10/5