» » برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -برادران ( رشته مسابقات گروهی)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
میر جلال جلالی
علوم پزشکی مشهد
اول
2
علی سرابی
فردوسی مشهد
اول
3
مهدی ظریف ذاکریان
علوم پزشکی مشهد
دوم

96/10/7